cimer.jpg

Álló, csücskös talpú, vörössel és kékkel hasított a pajzs, melynek (heraldikailag) bal oldali vörös mezejében, fehér inget, fekete nadrágot viselő, vállán haltartó hálót tartó férfialak lebeg. A jobb oldali kék mezőben egy ezüstszínű bárány lebeg, felette aranyszínű nappal. Az oromdísz egy négydíszes „egyházi korona”. A pajzstartó – zöld babérkoszorú – két oldalról fogja át a címert.

A címer fő elemeként a bal oldali halászt ábrázoló motívum a régi Nagyrozvány pecsétnyomóban fennmaradt jelképe. A jobb oldalon látható bárány és nap, az egyházközség 1815. évben készített pecsétnyomójának fő elemei. Az agnus dei (isten báránya) esetünkben új értelmet is nyer. Egyrészt utal arra, hogy Nagyrozvágy önálló református egyházközség, másrészt pedig a mai nagyrozvágyiak állattartásnak jelképe.

A korona és a babérkoszorú szintén az egyházközségi pecsétnyomó jelképe.